Raad Het Hogeland viert Meertmoand Streektoalmoand met activiteiten

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De gemeenteraad van Het Hogeland zet zich elk jaar in maart in om aandacht te geven aan het Groninger dialect tijdens de jaarlijkse Meertmoand Streektaalmoand. Ze doen dit door deel te nemen aan verschillende activiteiten, waaronder voorlezen op basisscholen in de streektaal, werkbezoeken en het houden van raadsvergaderingen in het Gronings.

Voorlezen in Streektaal

Raadsleden zullen in het Groninger dialect voorlezen op verschillende basisscholen. Marjan Stel-Dost, raadslid, zal de eerste zijn die een basisschool bezoekt. Ze zal verhalen voorlezen uit het kindertijdschrift Wiesneus, dat speciaal voor de Meertmoand wordt gepubliceerd, op obs Brunwerd in Uithuizen. Naast Marjan Stel-Dost zullen ook Bert Schaap, Gerard ten Brink, Jacob Cleveringa en Roelf Wierenga enkele basisscholen bezoeken om voor te lezen in de streektaal.

Bezoek aan het Berlagehuis

Als onderdeel van het programma ‘De raad komt naar u toe’ zal de gemeenteraad het Berlagehuis in Usquert bezoeken. Het Berlagehuis is een ontwerp van de beroemde architect H.P. Berlage en biedt vanaf april 2023 onderdak aan Erfgoedpartners en Centrum Groninger Taal & Cultuur. Tijdens het bezoek zullen verschillende activiteiten van deze organisaties worden gepresenteerd, waaronder een presentatie van taalwetenschapper Raoul Buurke over de staat van het Gronings in relatie tot het Drents en het Fries.

Raadsvergadering in Gronings

Op 6 maart zal er een raadsvergadering plaatsvinden in de raadszaal van Uithuizen, waarbij raadsleden en wethouders hun bijdrage in het Gronings mogen doen. De agenda voor de vergadering is ook in het Gronings vertaald. Ter afsluiting van de Meertmoand Streektoalmoand worden alle aanwezigen tijdens de raadsvergadering getrakteerd op een echte Groninger koek bij de koffie of thee.